RSS Feed

Køb billige bøger online

19. oktober 2010 | Diverse Forbrugerguides
Når der kommer til køb af bøger er der mange forskellige muligheder, da rigtig mange butikker i dag sælger bøger. Det er altså ikke længere kun hos boghandleren at der muligt at købe bøger. De senere år har online boghandlen virkelig taget fart.

I denne artikel vil vi se nærmere på hvilke fordele det giver dig når du købe dine bøger online frem for i en fysisk butik. Samtidig får du et par gode råd med på vejen så du kan gøre en både god, billig og sikker handel.

Kan man købe danske bøger billigt online?

Ser man på besparelserne ved at købe de danske bøger online er de begrænsede i forhold til bøger på engelsk. I Danmark er det trods alt stadig to tre store forlag der sidder på markedet og til en hvis grad bestemmer, hvad prisen på en dansk bog skal være. Dette ændre dog ikke på at prisen ofte er op til 15% lavere online i forhold til de fysiske butikker.

En af de største fordele ved at købe dine danske bøger online er at udvalget er meget stører end i de fysiske butikker. Du kan altså sidder hjemme i ro og mag og finde præcis de bøger du ønsker og samtidig se priserne fra de forskellige forhandlere.

Prissammenligning af bøger findes det på dansk?

Ja, der er efterhånden dukket et par sider op der sammenligner priser på danske bøger. Her er det dog værd at lave lidt research på forhandlerne inden du køber, da ikke alle forhandlere der optræder er lige gode. Det er også væsentligt at være opmærksom på at ikke alle store danske forlag er med på disse prissammenlignings sider.

Tip: en Google søgning på "forhandlerens navn" plus ordet "erfaringer" vil hurtigt give dig nogle søgeresultater i google der kan gøre dig klogere på serviceniveauet hos den pågældende forhandler.

Ved køb af bøger på engelsk er der virkelig mange penge at spare online

Kan du leve med at de bøger du køber er på engelsk er der virkelig mange penge at spare ved at købe online. Er du samtidig ikke bleg for at få en bog der er i paperback er du virkelig godt stillet. Et af de bedste og billigste steder for danskere at købe engelsksprogede bøger er amazon.co.uk.

Amazon har et kæmpe udvalg at bøger og er både billig, pålidelig og har en god supportafdeling. Mange vil endda fortrække at læse bøgerne på original sproget frem får de oversatte danske versioner og så er amazon altså ikke til at komme uden om i dag. Du kan læse meget mere om boghandel på amazon og deres super gode tilbud i en kommende artikel her på siden.

Er det sikkert at handle bøger online?

Ja, det forholder sig faktisk sådan at du har flere rettigheder når du bruger dit dankort online end i de fysiske butikker. Køber du online har du mindst 14 dages fuld returret, dette er ikke tilfældet i alle de fysiske butikker. Du bedre altså stillet ved at handle online. I dag er teknologien udviklet så meget at der ikke er forbundet nogen nævneværdig risiko med at handle online - så længe du bruger din sunde fornuft.

Køb af lydbøger online

Et andet stort plus ved at købe online er at du kan købe dine nye bøger som lydbøger. De danske forlag er endelig ved at være med på trenden og udvalget bliver hele tiden større. At kunne høre en bog samtidig med du laver noget andet giver langt større bevægelses frihed. De danske lydbøger er dog stadig ret dyre, men priserne er stille og roligt på vej i den rigtige retning - nemlig nedad.

At købe dine bøger online kan kun anbefales

Der er mange penge at spare ved at købe bøger online, udvalget er langtstørre og så du får tingene sendt til din hoveddør. Samtidig er du rigtig godt stillet med hensyn til dine forbrugerrettigheder når du handler online. Så er du ikke allerede med på bølgen er det bare om at springe i og få købt dine første bøger online.